Karaman

Karaman

Karaman sınırları içersinde bulunan ve yılkı atlarıyla meşhur Karadağ İncil’de geçiyor.

Karadağ, Konya ile Karaman sınırında, Karaman’a 35 km. iki büyük zirveden oluşan volkanik bir kütle Karadağ, andezit ve dazit intifalarından meydana gelmiş; intifalar, bazaltik lavların çıkışı ile son şeklini almış.

Karadağ, esas itibariyle büyük bir koni görünümündeyse de, aslında üç koninin birbirleri ile kaynaşmasından meydana gelmiştir. Bu üç koni, Karadağ’ın en yüksek noktası Mihaliç Tepe (2271 m.); bunun kuzeyindeki, Baştepe ve doğusundaki Kızıltepe konileridir. Baştepe’nin üzerinde, çapı 150 m. olan bir krater bulunmaktadır.En yüksek zirvesi olan Mihaliç Tepesi’nde Hitit Hiyeroglifi ile yazılmış bir kitabe ile Bizanslılar’dan kalma kilise var. Bozdağ’da ise Bizans askeri yapıları ile çevresi düzgün taşlarla örülmüş, daire biçimi bir göl var.

İncil’de Sen Pol Konya’dan kovulduktan sonra İlistra’ya geçiyor

Karadağ’ın kuzeyinde bulunan Madenşehir, Üçkuyu ve Değle’de çok sayıda Bizans dönemi yapı kalıntıları var. 1826 yılında Labordennin çizdiği bir Konya gravürünün geri planında görülen Karadağ İncil’de de geçiyor. İsa’nın havarilerinden Sen Pol (Paulus) Konya’dan kovulduktan sonra İlistra’ya geçiyor, buradan Karadağ’daki Derbe’ye giden havari orada bir süre kaldıktan sonra Güzel Atlar Ülkesi’ne (Kapadokya) gidiyor. Karadağ’a baharla birlikte Yörüklerde geliyor ve yine şenleniyor volkan çukuru. Karadağ’da yüzlerce yılkı atları (yabani at) yaşadığı tespit edilmiştir. Konya Bozdağ’da yetiştirilen dünyadaki 5 yaban koyunu türünden biri olan Anadolu yaban koyunlarından 40’ı, Karaman’daki Karadağ’a nakledilmiştir.

Karadağ’dan görüntüler

KARAMANDAN .COM