Ece Eliboloğlu, Dipnot Tablet okuyucuları için “7. Gün Adventisleri”ni yazdı.

Ece Eliboloğlu, Dipnot Tablet okuyucuları için “7. Gün Adventisleri”ni yazdı.

Onlara tarikat diyen de var, hristiyan bir cemaat olarak bilen de…Ama onlar kendilerini ‘Allah’ın bağışlayan sevgi dolu karakterini en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir hizmet topluluğu’ olarak görüyor. İsa’nın yeniden dünyaya geleceği

günü bekliyorlar. Sağlıklı ve sade yaşamak, yaşam felsefeleri. Vejeteryanlar. Japon Okinavalılarla birlikte dünyada en uzun yaşayan topluluklar olarak pek çok araştırmaya konu olmuşlar. Dünyada sayıları milyonları geçiyor ama Türkiye’de yaklaşık 100 kişiler. Ama örgütlüler. Kiliseleri, yayın organları, radyo ve tv’ları, yardım dernekleri, eğitim kurumları var. Buna rağmen neredeyse hiç bilinmiyorlar. Ne yazık ki isimlerini duyanlar da, geçtiğimiz aylarda Kadıköy’deki kiliselerine yapılan polis baskınıyla duydular. Hala, İtalyan Protestan kilisesinden kiraladıkları bu küçük kilisede toplanan Adventistler kapılarını dipnot’a açtı. İşte tüm bilinmeyenleriyle Adventistler….

Kadıköy’ün arka sokaklarında tarihi İtalyan kilisesinin önünden geçerken Cumartesi günü saat 10:00 sularında alışık olunmayan bir ilahi sesi beni kilisenin içine çekiyor. Kilisenin bahçesinden içeriye girdiğimde “7.Gün Adventist Kilisesi’ne Hoş Geldiniz” yazısı karşılıyor. Merak ediyorum en arka sıraya oturuyorum. İçeride 14-15 kişi var yok. İncil’den bölümler okunuyor, ilahiler söyleniyor. Sonradan İstanbul’daki önderleri olduğunu öğrendiğim kişi, selamları almaya başlıyor. Selam getirenler ayağa kalkıyorlar, sağ ellerini kaldırıyorlar ve selamlarını iletiyorlar. Moskova’dan da selam getiren var Bulgaristan’dan da. Adventistler kiraladıkları bu kilisede tam 11 yıldır ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Mum yakmıyor, şarap ayini yapmıyorlar. Haç çıkarmıyor, evlerinde ve üstlerinde haç taşımıyorlar. Ve cumartesi günleri de kesinlikle çalışmıyorlar.

Merkezleri ABD’nin Maryland eyaleti olan Adventistler’in tarihi 1844 yılına kadar dayanıyor. Türkiye’de ise yaklaşık 100 yıldır varlar. Medya sözcülüğünü ve koordinatörlüğünü yapan Erkin Altınkaynak Adventislerle ilgili merak ettiğimiz tüm soruları yanıtladı:
KİM BU ADVENTİSLER?

Adventistler kimdir? Siz kimsiniz?
Advent kelimesi anlam olarak İsa Mesih’in dünyaya gelişini nitelemektedir. Buna göre dünyanın doğumunu kutladığı Noel 1. Advent olup dönüşünü müjdelediği zaman 2.Advent olacaktır. Bu anlamı ile Adventistler İsa Mesih’in yaklaşan 2.gelişini dünyaya duyurma arzusu ile onun gelişine hazırlık olarak onun müjde ve ilkelerini duyuran inanlılar topluluğudur. Kendim bu müjde ile 1994 yılı sonlarında tanıştım ve 1995’in 10 Haziran’ında bu dünya ailesinin bir üyesi oldum. İlginçtir ki benim vardığım bu noktanın başlangıç noktası Kuran’daki İsa Mesih’le ilgili ayetler olmuştur.

Hiç bilmeyenler için bize Adventistleri anlatabilir misiniz?
Adventistler inanç özelliklerinin yanında yaptıkları toplumsal aktivitelerle birçok ülkede tanınırlar. Dünyadaki en büyük ikinci sağlık kurumları ve üniversiteler dahil eğitim kurumları zincirinin kurucu ve işleticileridir. Bir örnek vermek gerekirse Kaliforniya’nın Loma Linda kentindeki sağlık kompleksi dünya çapında organ nakli ve kanser araştırmalarının yapıldığı bir merkezdir. Bir başka yan kurum olan ADRA dünya çapında doğal afetlere yardım ve kalkınma projeleri yürütmektedir ki 1999 yılındaki ülkemizdeki Gölcük ve Adapazarı depremlerinde aktif faaliyet göstermiştir.

Yöneticileriniz nasıl seçiliyor?
En alttan en üste bu yönetim kademeleri üyelerin demokratik katılımı ile oluşur. Lokal inanlı topluluğu kendi yöneticilerini seçer ve her ülke üye sayısına orantılı olarak bir delegasyon oluşturur. Bu dünya çapındaki 2000’den fazla delege 5 yılda bir yapılan Genel Konferans toplantısında oyları ile en tepe noktaya kadar olan örgütlenme yapısına karar verir. Genel Konferans toplantıları delege, misafir ve izleyicilerden oluşan yaklaşık 70.000 kişilik bir toplulukla büyük stadyumlarda düzenlenir ve yaklaşık iki hafta sürer.

NASIL ADVENTİST OLUNUR?

Adventist olmak için ne yapmak gerekir? Herkesi kabul ediyor musunuz içinize?
Adventist olmaya ilgi duyan bir kişi önce topluluk ile tanışır ve bir süre Kutsal Kitaba dayanan bir çalışma sürecine katılır. Bu sürecin sonunda yine kendi arzusu ve topluluğun ortak desteği ile dünyada vaftiz olarak bilinen bir yeni yaşam töreni ile taçlandırılır.

Protestanlar’dan ve Katoliklerden Adventistleri ayıran en önemli özellikler nelerdir?
Protestan ve Katoliklerden bizi ayıran ilk nokta Cumartesi ibadeti olarak görülür ise de diğer bazı temel farklılıklar mevcuttur. Kişisel düşüncem Katolikler ile olan büyük bir fark bizde onlarda olan bir ruhban sınıfı ve otoritesinin olmayışıdır. Protestanlar için ise aydınlama anlamını taşıyan reform Luther ve Calvin gibi liderler ile tamamlanmıştır. Protestanlığın içinden doğan Adventistler için ise reform dönemi bir başlangıç olup devam eden bir süreçtir. Daha İsa Mesih’in temel öğretisine dönüş için gidilecek çok yol vardır. Son günler ile ilgili bir temel farklılık onların Mesih’in ikinci gelişini dünyada oluşacak yeni bir düzen görmeleridir. Bizler için ise İncil’de belirtildiği gibi inanlıların onun gelişi ile göğe alınıp götürüleceği ve Tanrı katındaki 1000 yıllık bir dönem sonucunda yeni bir dünyanın kurulacağı gerçeğidir.

Yedinci-Gün Adventistleri olarak geçiyorsunuz. 7. Günün özelliği, önemi nedir?
7ci gün Kutsal Kitapta yaratılışın tamamlanıp Yaratan tarafından kutsal ilan edilen gündür ki bunun önemi ayetlerde defalarca tekrar edilmiştir. Bu günün 1ci gün kabul edilen Pazar gününe Sebt günü olarak değiştirilmesi hiçbir ayette yoktur. Bu değişim tarihsel süreç içerisinde kilisenin otoritesi ile gerçekleşmiştir. Cumartesi gününün dinlence günü olduğu Kuranda da teyit edilmektedir. Müslümanlığın Cuma ibadet günü ibadet sonrasında çalışmaya devam edilen bir gün olup zaten bir dinlence günü olmayıp inananların cem olma yani bir olma günüdür ki Kutsal Kitapla uyum içindedir.

Cumartesi günleri ibadet etmenizin özel bir nedeni var mı?
Kutsal Kitap Allah’ın dünyayı 6 günde yarattığını ve 7ci günde bu yaratılışı tamamlayarak bu günü kutsal ilan ettiğini anlatır. Bu dünyevi çalışmadan uzak durulan ve bireyin Rab ile buluşarak aile ve dostlarla birlikte geçirdiği bir dinlenme günüdür ki tüm nitelikleriyle aynı zamanda sağlık ve huzur açısından cennetsel bir hediyedir.

Gectigimiz yillarda ibadethaneniz polis tarafindan basilmisti. Neden?
Bundan 4 yıl önce Taksim’deki dua evi 1954’den beri tescilli olduğu halde yeni yapılan şehir haritalarında ibadet yeri olarak gösterilmemesi sebebi ile emniyetteki arkadaşlarca ziyaret edildi. Bu bürokratik eksiklik tarafımızdan yapılmamış bir gereksinmenin sonucu idi. Bu yıl içerisindeki Kadıköy’e yapılan ziyaret katılımcıların arasında ikamet izni olmayan yabancı uyruklu inanlılardan kaynaklandı. Takdir edersiniz ki bir ibadet evine katılanları bizlerin bu açıdan tespit edip uzak tutması mümkün değildir. Bütün bunlar bizim aktivitelerimizden değil yan sebeplerden oluşmuştur. Bunlar dışında içinde bulunmakla gurur duyduğumuz ülkemiz, toplumsal yaşamı ve kanunlarına saygı içerisinde yaşayan bir grup olarak herhangi bir sorun zaten beklemiyoruz.

UZUN YAŞAMALRININ SIRRI NE?

Haç sizin için de kutsal mı?
Haç ya da çarmıh İsa Mesih’in insanlık aleminin günahlarına af getiren bedeli ödeyen kurban olarak gerçekleştirdiği özverinin sembolü olarak büyük bir değer taşımaktadır. Bu bizler için dua evlerimizde ya da üzerimizde taşıdığımız bir işaret değil. Kalplerde yaşatılan bir sevgi sembolüdür.

Uzun ve sağlıklı yaşamınızla pek çok araştırmaya konu oldunuz. Sırrı nedir Adventistlerin uzun yaşamasının?
Yapılan birçok sağlık araştırmasına göre Adventistler’in toplumun geneline göre daha uzun yaşam sürdükleri saptanmıştır. Bunun hiç şüphesiz ki en büyük sebepleri alkol, sigara ve uyuşturucu alışkanlıklardan uzak durmaları, genelde vejeteryen eğilimli beslenme alışkanlıkları ve sade aile yaşamlarıdır. Bir Adventist imanlı bedenini Allah için bir ibadet evi kabul eder ve bu mekanı alkol ve tütün gibi alışkınlıklarla kirletmemek için büyük önem verir.

Son olarak dünya üzerindeki amacınızın ne olduğuna inanıyorsunuz?
Dünya üzerindeki amacımız yine İsa Mesih’in sözleri ile toplumsal yaşama lezzet katan tuz olmak ve ortak toplum yaşantımızda da aydınlatan bir ışık olmaktır. Bu anlayış çerçevesi içerisinde bir inanç sahibi olarak komşusuna en iyi hizmet eden bir birey olabildik ise ne mutlu bizlere. Buradaki komşu kavramı tüm insanlık ailesini kapsar.

Türkiye’de faaliyet gösteren Adventisler’in az tanınmalarına rağmen sanıldığından daha örgütlüler. ‘Umudunsesi’ adlı bir radyo kanalları, kitap yayınları, ADRA adında bir yardım dernekleri var. Ayrıca, madde bağımlılığından kurtulma ve sağlıklı yaşam konusunda çeşitli konferanslar veriyorlar. Ve tüm dünyada yayın yapan “Hope Channel” isimli kanalda günde 4 kez 30 dakikalık Türkçe TV programları yayınlanıyor. Ayrıca dünya çapında olan sağlık zincirine Türkiye’yi de katmak üzereler. Vakıf kuruluşu çalışmaları devam ediyor..

DİPNOT.TV